Սա էի՞ք ուզում, ուշքի եկեք, հարգելի հեղափոխականներ. Ալիս Սողոմոնյանի հերթական ջախջախիչ գրառումը

Ալիս Սողոմոնյանը գրում է.
ռՈԲԻԿ քՈՉԱՐՅԱՆՆ ՈՒ… ՄԱՇՎԱԾ ԹԱՎԻՇԸ։ Ես, շարունակելով հավատալ Հեղափոխության արժեքներին, չդադարելով վստահել, թե մեր նոր իշխանությունը ի վերջո ուշքի կգա՝ հիմնովին ջար դելու դա տաիրավական համակարգ կոչվող այդ նե խած կառույցը, բայց նաև վրդ ովմունքս եմ հայտնում, թե այս ի՜նչ լոյալ վերաբերմունք է դա տավորների և դրանց թայ ֆաների հանդեպ:

Եվ սա միայն ի՛մ վրդ ովմունքը չէ, վստահաբար ասում եմ, որ սա ողջ հայ ազգի վրդ ովմունքն է և պա հանջը: Ա՞յս էիք ուզում, նախկին հան ցագործներին ԹԱՎԻՇՈՎ շոյող հեղափոխականներ: Ա՞յս էիք ցանկանում, որ մարտիմեկյան ոճ րագործության տու ժողները և տու ժողների պաշտպանները նույնպես հիասթափվեն դա տավարություն կոչված այդ կատակերգությունից: Ա՞յս էիք ցանկանում, որ հա նցшգործ ռոբիկ քոչարյանի պաշտպաններից էն ջահելը ամբա րտավան կեցվածքով թղթակցին վստահեցնի,թե տվյալ գործում մե ղավորներ և տու ժածներ չկան, այստեղ կա Սահմանադրություն ու ողջ հայ ազգը: Եվ նույնիսկ դա տարանին մե ղադրի, թե հաշվի չեն առել ՍԴ-ի որոշումը:

Ամբաս տանյալ քոչարյանի պաշտպանների այդ լկ տիության հետևանքով չէ՞, որ 1.5 տարի անընդմեջ չեն կարող անցնել բուն դա տաքննությանը: Ա՞յս էիք ցանկանում, որ ամբաս տանյալը, սահմանը թուլացնելով՝ զո րք բերի հայ ազգի վրա ու առանց պատ իժ մնա: Ա՞յս էիք ուզում, որ 1.5 տարի չկարողանաք բացահայտ հան ցագործի ճակատին մե խել իր հան ցագործ լինելը: Ինչպե՞ս վստահ լինեմ, որ դա տավորների կե ղտոտ միջավայրը կմաքրվի մի օր, երբ 2008 թվականին շատ կեղծ դա տավարություններով 100-ավոր անմեղ անձիք բան տարկվեցին, ցավոք այդ դա տավորները, որոնցից

շատերի կայացրած կեղծ վճիռները իրար հետևից սխալ է հանում ՄԻԵԴ-ը՝ մեր երկրին պար տադրելով հսկայական գումար վճարել, և դրանք առանց պատ իժ շարունակում են պաշտոնավարել: Միանգամայն ճիշտ կլինի, եթե հենց ա՛յդ դա տավորներից գանձվի ՄԻԵԴ-ի պարտադրած գումարը: Եվ ո՛չ միայն գանձվի, այլ նաև այդ դա տավորները դո՛ւրս շպ րտվեն այդ համակարգից: Ինչպե՞ս վստահ

լինեմ, թե դա տախազությունն այնքան հիմնավոր է ներկայացնում վերшքն նիչ բո ղոքը, որ հան ցшգործ ռոբիկ քոչարյանը դարձյալ հայտնվի ճաղերի ետևում, բայց նա ո՛չ միայն ազատության մեջ է, այլև նեն գաբար և բացահայտ ռևանշի է պատրաստվում: Ինչպե՞ս հավատամ, որ ներկայիս դա տարաններում կգտնվեն դա տավորներ, ովքեր իրենց նախկին կապերը կքան դեն և ՄԱ՛ՐԴ կդառնան, երբ մարդ լինելու հատկանիշները այդ

20 տարիների ընթացքում կորցրել են: Ինչպե՞ս հավատամ, երբ երկու տարիների ընթացքում ո՛չ մի թա լանչի, ո՛չ մի գ ող և ավ ազակ դեռ չի դшտ ված: Փոխարենը քր գործերի գրքերում են ուռ ճանում քանակով և կազմվածքով, իսկ իսկակա գողերը ժամանակին զգուշացվում և ճո ղոպրում են երկրից: Գոնե նրա՛նց գտեք և պատ ժեք, ովքեր զգուշացնում են այդ հան ցագործներին: …Ցա վով, ափսոսանքով գրեցի այս ամեն ինչը: Ցա վով և ափսոսանքով եմ ասում,

թե մի՛ թողեք, որ վայ րահաչեն ձեզ վրա: Դուք այդ իրավունքը ստացել եք Հեղափոխությամբ, դուք վստահությո՛ւն եք շահել, սակայն բաց մի՛ թողեք այդ հնարավորությունը: Ներքին թշ նшմին շատ նե նգ է, սրբապ իղծ է, անհայրենիք է: Ժողովուրդը եթե այժմ ձեզ ներում է, դա գալիս է պահպանված ա՛յն հավատից, որ Հեղափոխությունը պետք է կատարի իր դերը, կատարի մինչև՛ վերջ: ինչքան ճիշտ էր Գարեգին նժդեհը, երբ ասում էր. «Հայերի խնդիրը նրանում չէ, որ աշխարհում կան թուրքեր,

այլ նրանում է, որ կան թուրքանման հայեր»: Ինչպե՞ս հավատամ կտրուկ քայլեր անելու ձեր խոստումներին, երբ ՍԴ-ի թափուր տեղերի թեկնածուների կենսագրությունում ոչ մի շիտակ էջ չկա՝ բոլոր էջերում կո ռուպցիա է, կամակատարի կատարած քայլի վկայություն է: Մե ղք չի՞ այս ժողովուրդը, որ գիշեր ու զոր փողոց փակելով, համախմբվելով՝ իշխանությունից ռադ արեց 20 տարի պետությունը թա լանողներին, և այժմ, դրանք ազատ ֆռֆռում են ու դեռ հարցազրույցներ են տալիս,հավաքներ են անում, ռուսներին խնդրում են գալ ու պատ ժել մեր պետության իրական տերերին:

Այդ հան ցագործ ռոբի համար մեր երկիրը և ժողովուրդը միայն թա լանի՛ օբյեկտ են եղել: Նա հասցրել է թш լանել, «գույք պարտքի դիմաց» կոչված հորինվածքով օտարել մեր պետական կարևորագույն նշանակություն ունեցող ռա զմաստրատեգիական օբեյկտները: Այդ ազգադ ավ ենիչերին հասցրեց ար յուն հեղելով իր երկվորյակ սեռժիկ սարգսյան նույնքան հան ցшգործին սոսնձել նախագահական աթոռին, ու ևս 20 տարի շարունակվեցին այն ավ երմունքները, որ ինքն էր սկսել և, ամենայն հավանականությամբ, չէր ավարտել: Սա էի՞ք ուզում, հան ցագործներին ձեր ԹԱՎԻՇՈՎ շոյող, փայփայող հեղափոխականներ: Ձեր պես պահվածքի արդյունք չէ՞, որ իրեն կաթողիկոս հռչակած մեկը

երաշխավորում է, թե կորոնավիրուսը հանկարծ կկպնի այդ… Դաստիարակությունս չի ներում իրեն և քոչարյան կոչվածի հասցեին մի քանի անվայելուչ մակդիրներ ասել: Ուշքի եկեք, հարգելի հեղափոխականներ, ձեզ պաշտպանած և ձեզ դեռ հավատացող ժողովրդի նյարդերը մի օր, հանկարծ, տեղի չտան: Ազգը պահանջում է վերջնականապես մաքրել դա տաիրավական այդ նե խած համակարգը: Առանց դրա մեր պետությունը օրենքի երկիր չի՛ դառնա: Ձեզ դեռ հավատացող՝ ԱԼԻՍ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *