Հիանալի լուր՝ վարկային տույժեր ու տուգանքներ ունեցող անձանց համար

Հիանալի լուր՝ վարկային տույժեր ու տուգանքներ ունեցողների համար
newstime.am լրատվական կայքը գրում է․
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն այսօրվա արտահերթ նիստի ընթացքում կհաստատվի Հարկային օրենսգրքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու

նախագիծը։ ԱյՍ փոփոխությամբ, մասնավորապես, առաջարկվում է հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի առևտրային բանկերը կարողանան առանց այլ հարկային պարտավորություններ կրելու ֆիզիկական անձանց ներել մինչև 2018-ի մայիսի երեսունմեկը

անհուսալի ճանաչված վարկերի գծով հաշվարկված տույ ժերն ու տուգ անքները։ Առաջարկվում է ֆիզիկական անձանց համար իրականացնել ևս 1 համաներում՝ կապված գույքի (ավտոմեքենա, բնակարան, առանձնատուն, արտադրական, հասարակական կամ այլ առևտրային տարածք) օտարման գործարքներից

առաջացող ԱԱՀ-ի նկատմամբ հաշվարկված տույ ժերի ու տուգանքների հետ՝ պայմանով, որ օրենքի ընդունումից սկսած՝ իննսուն օրվա մեջ վճարվի հարկի մայր գումարը։ Անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ շատերը չեն հասցրել օգտվել նախկին համաներումից և ներկայում ունեն կուտակված հարկային պարտավորություններ։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *