Բժշկական ձեռնոցներ անհրաժե՞շտ է կրել, թե՞ ոչ, այսքանը իմանալուց հետո ինքդ որոշիր կրել ձեռնոցներ, թե՞ ոչ

Բժշկական ձեռնոցներ պե՞տք է կրել, թե՞ ոչ։

1. Նախ և առաջ, պետք է իմանանք, որ վիրուսը օրգանիզմ է թափանցում բերանի խոռոչի, շնչուղիների լորձաթաղանթով և աչքերի շաղկապենիով (կոնյուկտիվա)։ Ձեռքերը վարակման գործըթացում հանդիսանում են վիրուսների մեխանիկական փոխադրիչներ վարակված մակերեսներից դեպի մուտքի դռներ (բերան, քիթ, աչքեր), ձեռքերի մաշկով վիրուսը չի անցնում մարդու օրգանիզմ։

2.Բժշկական ռետինե ձեռնոցները չեն պարունակում վիրուսը սպանող առանձին նյութեր։ Լինի ձեռքի մաշկին, թե ռետինե ձեռնոցի վրա, վիրուսը նույն հաջողությամբ կարող է փոխանցվել։ Հետևություն, ձեռնոց կրելու դեպքում ձեռքերը պետք է ախտահանել նույն հաճախականությամբ, ինչ ձեռնոց չկրելու դեպքում (կամ նույն հաճախականությամբ փոխել ձեռնոցները)։

3. Ձեռնոց կրող մարդիկ հաճախ ունեն ներքին հանգստություն, որ իրենք ավելի պաշտպանված են։ Այս հոգեբանական գործոնը կարող է բացասաբար ազդել մարդու զգոնության վրա ու բարձրացնել մարդու վարակվելու ռիսկը։ Այս տեսակետից, ավելի նախընտրելի է ձեռնոց չկրելը, որովհետև այդ դեպքում, միգուցե մարդիկ ավելի հաճախ լվացվեն։

Այսքանը իմանալուց հետո ինքդ որոշիր կրել ձեռնոցներ, թե՞ ոչ։ Սակայն հիշիր, ձեռնոց կրելու դեպքում պետք է հաճակի լվանաս ձեռքերդ (կամ փոխես ձեռնոցները)։ Ձեռնոցները հանելուց հետո դրանք պետք է նետես փակվող աղբամանը, ոչ թե ուր պատահի։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *