ԿԱՐԵՎՈՐ տեղեկություն բոլոր կենսաթпշակների համար. Մինչև դեկտեմբերի 30-ը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ…

Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար. Մինչև դեկտեմբերի երեսունը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ…
Հիմա ներկայացնում ենք շատ կարևոր տեղեկություն, որը վերաբերվում է կենսաթոշակառուներին։ ՀՀ քաղաքներում բնակվոծ

կենսաթոշակառուները մինչև 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ը պետք է դիմեն Միասնական սոցիալական ծա ռայություն ցանկացած տարածքային կենտրոն՝ ընտրելու կենսաթոշակը անկանխիկ վճարող կազմակերպություն (որևիցե բանկ կամ Հայփոստ)։ Այս մասին տեղեկացնում է

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի 30-ը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ… Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի երեսունը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ… Շատ

կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի երեսունը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ… Շատ կարևոր տեղեկություն բոլոր կենսաթոշակների համար ։ Մինչև դեկտեմբերի 30-ը կենսաթոշակառուները պետք է անեն ՍԱ…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *